Shanti3 クラススケジュール

 

月曜 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ベーシック

9:30~

 10:45

Yuki ★★

シェイプ

ピラティス

10:00〜

 11:15   

Reina     ★★

やさしいヨガ

9:30~

 10:45

Yukari ★

 

マインドフルネス

9:00〜

 10:10

Yoshie     ★ 

 

朝ヨガ  

8:30〜

 9:40

Yuca  ★★

 

健康ヨガ

11:05〜

 12:20

Yuki  ★ 

 

ベーシック

11:05〜

 12:30 

Yukari    ★★

 

ベーシック

11:05 〜

 12:20

Yukari     ★★

ハタフロー

10:00〜

 11:00 

Yuca ★★★

疲労回復ヨガ 

 18:30〜     

 19:40

 Yuca ★

 

 

 ハタフロー

19:10〜

       20:25

Yuca  ★★★

   

 

講座

WS

 

ベーシック

20:00〜

       21:15 

Yuca ★★

 

 歪み調整ヨガ

 20:45〜

 22:00

 Yuca ★★

     

 【運動量の目安】★…低 ★★…中 ★★★…高